Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /library/html/html.class.php on line 142

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /library/html/html.class.php on line 180
Biocontract | Biotechnologia dla ochrony zdrowia

Agitam

Tytuł badania

Otwarte, pomostowe badanie I/IIa fazy, oceniające toksyczność i farmakodynamikę nowej formulacji szczepionki AGI–101H, podawanej przez 6 miesięcy chorym na zaawansowanego czerniaka.


Cele badania

  • Określenie profilu bezpieczeństwa szczepionki AGI–101H podawanej podskórnie przez maksymalnie 26 tygodni. Faza indukcji (14 tygodni): 8 szczepień co dwa tygodnie. Faza podtrzymująca (8 tygodni): podawanie szczepionki co 4 tygodnie.
  • Zbadanie farmakodynamiki klinicznej szczepionki AGI–101H podawanej w wyżej wymieniony sposób.
  • Zbadanie działania przeciwnowotworowego szczepionki AGI–101H podawanej w wyżej wymieniony sposób.

Szczegóły

  • Numer protokołu: AGI – 101H/01-2007
  • Numer EudraCT: 2008-000593-20
  • Okres realizacji: listopad 2008 – czerwiec 2010

Sponsor: AGIRx Ltd. South Essex, UK