Programy badawcze

BioContract uczestniczy w wielu innowacyjnych programach badawczychINNOMED

Program sektorowy INNOMED, realizowany w ramach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, ma na celu finansowanie badań naukowych oraz prac rozwojowych nad innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie medycyny innowacyjnej.

Więcej informacji

CosmoPHOS

Projekt CosmoPHOS-nano jest największym na świecie projektem badawczo-rozwojowym związanym z wykorzystaniem nanomedycyny w kardiologii. W projekcie realizowanym w ramach 7. Programu Ramowego UE bierze udział 19 konsorcjantów...

Więcej informacji

Badania własne

Program realizowany w ramach badań własnych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu i Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu.

Więcej informacji