Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /library/html/html.class.php on line 142

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /library/html/html.class.php on line 180
Biocontract | Biotechnologia dla ochrony zdrowia


Biotechnologia dla ochrony zdrowia


Misją firmy jest stworzenie podstaw technologicznych oraz zaplecza naukowego i badawczo-rozwojowego dla kreowania i stosowania biotechnologii w szeroko pojętej ochronie zdrowia.Innowacyjna bioterapia

BioContract

BioContract Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Zambrowskiej 36, została założona w roku 2005 przez prof. dr hab. n. med. Andrzeja Mackiewicza i prof. dr hab. n. med. Grzegorza Bręborowicza.

Firma prowadzi działalność służącą opracowaniu, wdrażaniu i komercjalizacji innowacyjnych bioterapii, diagnostyki chorób nowotworowych, jak również produktów przeznaczonych dla ochrony zdrowia (biomateriałów, nanobiomateriałów). Działania prowadzone są w oparciu o własne wynalazki oraz usługi dla środowiska naukowego i przemysłu.

firma

Badania kliniczne

Wytwórnia Biopreparatów

W skład firmy BioContract wchodzi Wytwórnia Biopreparatów specjalizująca się w wytwarzaniu produktów leczniczych terapii zaawansowanej przeznaczonych do badań klinicznych, w zakresie:

  • Produktów leczniczych somatycznej terapii komórkowej
  • Produktów inżynierii tkankowej
  • Produktów leczniczych terapii genowej

Struktura Wytwórni Biopreparatów obejmuje:

  • Dział Produkcji
  • Dział Kontroli i Zapewnienia Jakości
  • Magazyn i Dystrybucję
  • Osoby Wykwalifikowane uprawnione do certyfikacji i zwalniania serii produktu leczniczego

Zezwolenia i certyfikaty

Wytwórnia Biopreparatów BioContract działa zgodnie z wymaganiami Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP) i spełnia wszystkie wymagania dotyczące wytwarzania sterylnych, badanych produktów leczniczych, w zakresie obowiązującym w krajach Unii Europejskiej i zgodnym z regulacjami prawnymi w Polsce.

Firma posiada następujące zezwolenia i certyfikaty

Zezwolenie na wytwarzanie produktu leczniczego wydane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego

  • Data wydania: 24.11.2015

Zobacz certyfikat

Zezwolenie na prowadzenie zakładu inżynierii genetycznej, gdzie prowadzone jest zamknięte użycie mikroorganizmów genetycznie zmodyfikowanych

  • Data wydania: 16.03.2016

Zobacz certyfikat

Certyfikat GMP wydany na podstawie inspekcji przeprowadzonej przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego

  • Data wydania: 10.02.2017

Zobacz certyfikat

Wykwalifikowana kadra


Wytwórnia Biopreparatów - specjalnie wydzielone 100m² powierzchni, zaprojektowanej i wykonanej zgodnie ze standardami GMP.Partnerzy