Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /library/html/html.class.php on line 142

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /library/html/html.class.php on line 180
Biocontract | Biotechnologia dla ochrony zdrowia


Oferta
Biocontract

W codziennej pracy wykorzystujemy zarówno zdobytą na przestrzeni lat, szeroką wiedzę naukową, jak również najnowsze i najbardziej zaawansowane technologie.

Połączenie tych dwóch elementów pozwala osiągać najlepsze wyniki, obniżać koszty oraz skracać cykle czasowe prowadzonych badań.

Biocontract

Badań i usług

Zakres prowadzonych

Podstawowym przedmiotem działań firmy BioContract jest wytwarzanie w warunkach sterylnych badanego produktu leczniczego (przeznaczonego do użycia w badaniach klinicznych) - genetycznie modyfikowanej szczepionki czerniakowej AGI-101H.

 


Badania naukowe

 • Poszukiwanie i opracowanie innowacyjnych technologii (biofarmaceutyki, biomarkery nowotworowe, metody diagnostyczne i badawcze)

Badania rozwojowo-wdrożeniowe

 • Innowacyjne badania nad rozwojem leków
 • Doskonalenie i opracowywanie nowych metod diagnostycznych i badawczych
 • Doskonalenie i opracowywanie nowych technologii wytwarzania
 • Wytwarzanie banków komórkowych: MCB (Master Cell Bank - Macierzysty Bank Komórek) i WCB (Working Cell Bank - Roboczy Bank Komórek), zgodnie z wymogami GMP
 • Charakterystyka i testowanie MCB, WCB i Produktów Końcowych (EOP)
 • Przechowywanie i archiwizacja linii komórkowych oraz produktów leczniczych (zabezpieczenie materiału do badań przedklinicznych i klinicznych)

Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania zezwolenia na wytwarzanie i certyfikatu GMP

Badania kontroli jakości

 • Międzyprocesowe
 • Produktu końcowego
 • Badania środowiska wytwarzania
 • Badania stabilności

Dydaktyka i doradztwo

 • Teoretyczne i praktyczne nauczanie biotechnologii medycznej (seminaria, warsztaty, kursy)
 • Szkolenia dla jednostek zewnętrznych (m.in. w zakresie wymagań GMP, GLP, GCP i prawa farmaceutycznego)

Usługi dodatkowe

Usługi dodatkowe

 • Napromienianie materiałów biologicznych za pomocą Wielkokomorowego urządzenia Gammacell 3000 Elan
 • Zamrażanie materiałów biologicznych przy użyciu zautomatyzowanego systemu ICECube

Urządzenia laboratoryjne

ProfesjonalnePartnerzy