Badania kliniczne

BioContract jest wytwórcą produktu leczniczego – genetycznie modyfikowanej szczepionki czerniakowej AGI-101H, przeznaczonego do badań klinicznych

ASAS

Długotrwałe Badanie Oceny Bezpieczeństwa i Czasu Przeżycia Chorych na Czerniaka Kontynuujących Leczenie Szczepionką AGI–101H

Zobacz szczegóły

AGITAM

Otwarte, pomostowe badanie I/IIa fazy, oceniające toksyczność i farmakodynamikę nowej formulacji szczepionki AGI–101H, podawanej przez 6 miesięcy chorym na zaawansowanego czerniaka

Zobacz szczegóły

ETAM

Kontynuacja leczenia chorych na zaawansowanego czerniaka, którzy uczestniczyli w badaniach 2-5 (ETAM 2-5)

Zobacz szczegóły