Tytuł badania

Kontynuacja leczenia chorych na zaawansowanego czerniaka, którzy uczestniczyli w badaniach 2-5 (ETAM 2-5).


Cele badania

  • Określenie długofalowego profilu bezpieczeństwa, z uwzględnieniem czasu przeżycia przy przewlekłym stosowaniu szczepionki AGI–101H podawanej podskórnie.

Szczegóły

  • Numer protokołu: MUP – AGI – 101H/01-2008
  • Numer EudraCT: 2008-003373-40
  • Okres realizacji: od sierpnia 2008

Sponsor: Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, w latach 2008-2010 współfinansowanie z AGIRx Ltd. South Essex, UK