Tytuł badania

Długotrwałe Badanie Oceny Bezpieczeństwa i Czasu Przeżycia Chorych na Czerniaka Kontynuujących Leczenie Szczepionką AGI–101H.


Cele badania

  • Określenie profilu bezpieczeństwa podawanej podskórnie szczepionki AGI–101H przy długotrwałym stosowaniu oraz wpływu szczepionki na czas przeżycia chorych.

Szczegóły

  • Numer protokołu: AGI – 101H/01-2008
  • Numer EudraCT: 2008-007607-80
  • Okres realizacji: luty 2009 – 2016

Sponsor: AGIRx Ltd. South Essex, UK