Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /library/html/html.class.php on line 142

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /library/html/html.class.php on line 180
Biocontract | Biotechnologia dla ochrony zdrowia

Badania własne

Program realizowany w ramach badań własnych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu i Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu.biocontract-logo_big

Informacje o projekcie

Tytuł projektu: Opracowanie technologii biodegradowalnych jedwabnych bionanokompozytów do terapii celowanej i diagnostyki nowotworów.

Kierownik projektu: dr hab. Hanna Dams-Kozłowska

Okres realizacji: od 01.09.2010

badania-wlasne-img2_big

Opis projektu

Projekt ma charakter badań biotechnologicznych i dotyczy opracowania innowacyjnej skojarzonej celowanej terapii i diagnostyki nowotworów (obrazowania molekularnego) tzn. dostarczenia (jednocześnie) bezpośrednio do komórek nowotworowych oraz komórek naczyń krwionośnych i limfatycznych guza, preparatu leczniczego/markera diagnostycznego. Technologia będzie miała zastosowanie do wszystkich typów nowotworów, a rozwijana jest na przykładzie raka piersi.

badania-wlasne-img3_big

Technologia bionanokompozytów (SCB) oparta jest na pajęczych jedwabnych bionanochimerach, składających się z:

  • peptydu A - swoiście rozpoznającego komórki
  • peptydu B - swoiście wiążącego terapeutyki lub markery diagnostyczne
  • jedwabnego bionanapolimeru - łączącego i stabilizującego oba peptydy oraz tworzącego ostateczną formę nośnika leku

Jedwabna bionanochimera jest rekombinowanym białkiem wytworzonym przez bakterie na matrycy jednego odcinka DNA. Produktem końcowym ma być jedwabny bionanokompozyt zbudowany z rekombinowananej bionanochimery uformowanej w postaci mikrosfer lub mikrokapsułek niosący preparat leczniczy lub marker diagnostyczny.