Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /library/html/html.class.php on line 142

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /library/html/html.class.php on line 180
Biocontract | Biotechnologia dla ochrony zdrowia

INNOMED

Program sektorowy INNOMED, realizowany w ramach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, ma na celu finansowanie badań naukowych oraz prac rozwojowych nad innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie medycyny innowacyjnej.image-innomed

Informacje o projekcie

Tytuł projektu: Personalizacja leczenia czerniaka przy użyciu szczepionek terapeutycznych - PerMel

Kierownik projektu: Prof. dr hab. n. med. Andrzej Mackiewicz

Okres realizacji: 09.07.2013 – 08.07.2018

Opis projektu

Planowane badania przemysłowe oraz zaawansowane prace rozwojowe (faza A), mają na celu personalizację leczenia chorych na zaawansowanego czerniaka przy użyciu terapeutycznej genetycznie modyfikowanej allogenicznej szczepionki czerniakowej - AGI-101H.

Personalizacja opiera się na biomarkerach predykcyjnych (wskazujących przed leczeniem czy będzie ono skuteczne u danego chorego), prognostycznych (wskazujących na reakcję na lek w trakcie terapii) i farmakodynamicznych (wskazujących na mechanizm reakcji organizmu na lek), które mogą mieć też wartość prognostyczną.

Personalizacja w efekcie ma prowadzić do doboru chorych, którzy odniosą korzyść terapeutyczną. Celem prac B+R jest więc opracowanie innowacyjnej metody personalizacji terapii (innowacyjna w skali świata).

Partnerzy

Projekt realizowany jest przez konsorcjum naukowe, w składzie Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (lider) oraz BioContract.

Budżet

  • Całkowity koszt ogółem: 12 598 419,12 PLN (€ 3 040 525,91)
  • Dofinansowanie NCBiR: 9 653 680,43 PLN (€ 2 329 837,20)